De Nationale Hypotheek Garantie is een door de overheid ondersteund hypotheekgarantieprogramma in Nederland dat tot doel heeft meer betaalbare en toegankelijke huisvestingsmogelijkheden te bieden aan Nederlandse burgers. Het programma werkt door kredietverstrekkers een garantie te bieden voor een deel van de hypotheeklening in geval van wanbetaling door de kredietnemer. Dit vermindert het risico voor kredietverstrekkers en stelt hen in staat lagere rentetarieven en flexibelere voorwaarden aan te bieden aan kredietnemers, met name degenen die niet voldoen aan de traditionele kredietcriteria als gevolg van factoren zoals een laag inkomen of het ontbreken van een aanbetaling. De Nationale Hypotheek Garantie is beschikbaar voor Nederlandse ingezetenen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en wordt beheerd door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.